Đề kiểm tra chương 3 Số học 6 THCS Ngô Sĩ Liên

Đề kiểm tra chương 3 môn Số học 6 trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra chương 3 Số học 6 THCS Ngô Sĩ Liên

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: