Đề kiểm tra giữa HK1 Toán 6 THCS Nguyễn Tri Phương 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2020-2021. Có hướng dẫn giải, đáp án.

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề). Hình thức thi: Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,