Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lương Thế Vinh năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lương Thế Vinh năm 2020-2021

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,