Đề KSCL học kì 2 môn Toán 6 tỉnh Nam Định 2019-2020

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 6 học kì 2 tỉnh Nam Định, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức thi Trắc nghiệm (20 câu) và Tự luận (4 bài).

Đề KSCL học kì 2 môn Toán 6 tỉnh Nam Định 2019-2020

Đề KSCL học kì 2 môn Toán 6 tỉnh Nam Định 2019-2020-1

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,