Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 65 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi 07 tháng 4 năm 2021.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Bình, Bắc Ninh 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,