Đề thi HSG Toán 6 huyện Lạng Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 28 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Lạng Giang 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,