Đề thi HSG Toán 6 huyện Hà Trung 2020-2021

Đây là bài thứ 17 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi giao lưu học sinh giỏi môn Toán lớp 6, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 150 phút (không kế thời gian giao đề), ngày thi 09/4/2021. Hình thức Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Hà Trung 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Nga Sơn 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 thị xã Thái Hòa, Nghệ An 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,