Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 32 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi 18 tháng 3 năm 2021.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Diễn Châu, Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,