Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đây là bài thứ 58 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Toán lớp 6, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm học 2016-2017. Có đáp án.

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Hướng dẫn chấm Đề thi HSG Toán 6 lớp huyện Quốc Oai năm học 2016-2017:

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,