Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021

Đáp án Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định năm học 2020-2021

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án-2Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án-3Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án-4

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Trực Ninh, Nam Định 2020-2021Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Nam 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,