Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017

Đây là bài thứ 62 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm học 2016 – 2017. Ngày thi 16 tháng 4 năm 2017.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016 – 2017.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tiền Hải năm 2018-2019Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,