Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Viễn, Ninh Bình 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Gia Viễn, Ninh Bình 2020-2021

Cùng chuyên đề:

Đề thi HSG Toán 6 huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,