Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút.

Hình thức Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021Đề HSG Toán 6 huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,