Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn 2020-2021

Đây là bài thứ 30 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Phòng giáo dục và đào tạo huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Ngày thi: 18/3/2021.

Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Diễn Châu, Nghệ An 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,