Đề thi HSG Toán 6 huyện Lương Tài, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 19 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 13 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Lương Tài, Bắc Ninh 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 thị xã Thái Hòa, Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Trực Ninh, Nam Định 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,