Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 TP Bắc Ninh 2018-2019

Đây là bài thứ 54 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 6 cấp thành phố TP Bắc Ninh năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 30/03/2019.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 TP Bắc Ninh 2018-2019

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 12Đề thi giao lưu Olympic môn Toán 6 huyện Kinh Môn 2018-2019 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,