Đề HSG Toán 6 huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 120 phút.

Hình thức tự luận gồm 5 bài.

Đề HSG Toán 6 huyện Phú Lương, Thái Nguyên 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 thành phố Phủ Lý 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,