Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 8

Đây là bài thứ 49 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (3đ)

Ng­ười ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 2006 liền nhau thành một số tự nhiên L. Hỏi số tự nhiên L có bao nhiêu chữ số .

Bài 2: (3đ)

Có bao nhiêu chữ số gồm 3 chữ số trong đó có chữ số 4 ?

Bài 3: (4đ)

Cho băng ô gồm 2007 ô như­ sau :

173619

Phần đầu của băng ô ­như trên. Hãy điền số vào chố trống sao cho tổng 4 số ở 4 ô liền nhau bằng 100 và tính:

a. Tổng các số trên băng ô .

b. Tổng các chữ số trên băng ô .

c. Số điền ở ô thứ 1964 là số nào ?

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 7Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 9 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: