Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 14 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đáp án đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021

Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-2 Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-3Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp án-4
Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Ninh 2020-2021Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,