Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 40 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2018-2019.

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 18/04/2019.

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 trường THCS Anh Sơn, Nghệ An 2018-2019500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,