Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đây là bài thứ 10 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 120 phút.

Hình thức tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi Olympic Toán 6 TP Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2021Đề thi HSG Toán 6 thị xã Nghi Sơn 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,