Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 59 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG môn Toán lớp 6 huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Có đáp án.

Đề kiểm tra học sinh năng khiếu môn Toán 6. Ngày kiểm tra 16 tháng 3 năm 2019.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Đáp án Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Thanh Trì năm năm học 2018-2019:

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Thanh Trì 2018-2019 có đáp án

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp ánĐề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quan Sơn 2018-2019 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,