Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 33 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố môn Toán 6 năm học 2020-2021, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Ngày thi 12 tháng 3 năm 2021.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 thành phố Bắc Giang 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2020-2021Đề thi chọn HSG Toán lớp 6 huyện Anh Sơn, Nghệ An qua các năm >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,