Đề thi Olympic Toán 6 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 2020-2021

Đây là bài thứ 25 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi Olympic môn Toán lớp 6 huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi Olympic Toán 6 huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Thạch Thành 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,