Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 15 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi Olympic môn Toán lớp 6 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021

Đáp án đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai năm học 2020-2021

Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi Olympic Toán 6 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án-3

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2020-2021 có đáp ánĐề thi HSG Toán 6 huyện Nga Sơn 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,