Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015

Đây là bài thứ 63 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2014-2015.

Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:

a) \displaystyle A=\frac{2}{3}+\frac{5}{6}: 5-\frac{1}{18} \cdot(-3)^{2}

b) \displaystyle B=3 .\left\{5 \cdot\left[\left(5^{2}+2^{3}\right): 11\right]-16\right\}+2015

c) \displaystyle C=\left( {1+\frac{1}{{1.3}}} \right)\left( {1+\frac{1}{{2.4}}} \right)\left( {1+\frac{1}{{3.5}}} \right)...\left( {1+\frac{1}{{2014.2016}}} \right)

Bài 2 (4,0 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x biết 8.6+288:(x-3)^{2}=50

b) Tìm các chữ số x; y để A = \overline{{x183y}} chia cho 2; 5 và 9 đều dư 1.

c) Chứng tỏ rằng nếu p là số nguyên tố lớn hơn 3 thì p^2<sup> </sup>- 1 chia hết cho 3.

Bài 3 (4,5 điểm)

a) Cho biểu thức: \displaystyle B=\frac{5}{{n-3}}(n\in Z,n\ne 3)

Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để B là số nguyên.

b.Tìm các số nguyên tố x, y sao cho: x^{2}+117=y^{2}

c) Số \displaystyle {{2}^{{100}}} viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số .

Bài 4 (5,0 điểm)

Cho góc \displaystyle \widehat{{xBy}} = 550. Trên các tia Bx; By lần lượt lấy các điểm A; C

(A \ne B; C\ne B). Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho \displaystyle \widehat{{ABD}} = 300

a) Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm.

b) Tính số đo của \displaystyle \widehat{{DBC}}.

c) Từ B vẽ tia Bz sao cho \displaystyle \widehat{{DBz}}= 900. Tính số đo \displaystyle \widehat{{ABz}}.

Bài 5 (2,0 điểm)

a) Tìm các chữ số a, b, c khác 0 thỏa mãn: \displaystyle \overline{{abbc}}\,\,\,=\overline{{\,ab}}\,\,\times \,\,\overline{{ac}}\,\,\times \,\,7

b) Cho \displaystyle A=\frac{1}{2}({{7}^{{{{{2012}}^{{2015}}}}}}-{{3}^{{{{{92}}^{{94}}}}}}). Chứng minh A là số tự nhiên chia hết cho 5

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,