Đề thi HSG Toán 6 huyện Đô Lương, Nghệ An 2020-2021

Đây là bài thứ 28 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Đô Lương, Nghệ An 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Nghi Lộc, Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,