Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tiền Hải năm 2018-2019

Đây là bài thứ 61 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG môn Toán lớp 6 huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tiền Hải năm 2018-2019

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Quan Sơn 2018-2019Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,