Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chất lượng mũi nhọn môn Toán lớp 6 huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Ngày thi 23 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Lạng Giang 2020-2021Đề thi HSG Toán 6 huyện Nông Cống 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,