Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021

Đây là bài thứ 29 of 65 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Yên Thành, Nghệ An 2020-2021

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Toán 6 huyện Đô Lương, Nghệ An 2020-2021Đề thi HSG Toán lớp 6 huyện Lục Ngạn 2020-2021 >>

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: ,