Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Archimedes 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Archimedes, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Archimedes 2020-2021

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,