Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Giảng Võ 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Ngày kiểm tra 26 tháng 4 năm 2020. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài. (Học sinh không được sử dụng máy tính khi làm bài).

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Giảng Võ 2020-2021

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,