Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Bình Châu, Quảng Ngãi 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận, gồm 4 câu.

Câu 1: Em hãy:

a. Nêu cấu tạo bên trong của Trái đất.

b. Lớp nào cấu tạo bên trong của Trái đất là lớp quan trọng nhất ? Vì sao?

Câu 2: Em hãy cho biết cách xác định phương hướng trên bản đồ.

Câu 3: Em hãy trình bày sự vận động của Trái đất quay quanh trục và hệ quả của nó.

Câu 4:

a. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết đều gì?

b. Dựa vào số ghi tỉ lệ của bản đồ sau: 1: 200.000 và 1: 6.000.000, cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực địa.

—– HẾT —–

Đề thi Địa lý 6 - Tags: , , ,