Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Thanh Thùy, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Thanh Thùy, tỉnh Quảng Bình, năm học 2015-2016.

Câu 1: Kiểm tra đọc

Đọc thành tiếng: GV cho HS đọc 1 đoạn bất kì trong các bài tậđọc đã học trong học kỳ I ở sách Tiếng Việt 3 tập 1, và yêu cầu HS trả lời từ 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc.

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi phía dưới.

Câu 2 – 5: Đọc hiểu:

Bài Tập đọc: “Người liên lạc nhỏ tuổi”

(Câu 2) Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

A.  Đi liên lạc với cán bộ.B.  Dẫn đường cho cán bộ tránh bọn Tây.
C.  Đi đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm. 

(Câu 3) Vì sao Bác cán bộ phải đóng vai một ông già người Nùng?

A.  Bác cán bộ già rồi.
B.  Bác muốn làm thầy cúng.
C.  Để tránh bọn Tây nhận ra cán bộ của cách mạng.

(Câu 4) Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?

A.  Người đi trước làm hiệu, người đi sau tránh vào ven đường
B.  Hai bác cháu cùng đi .
C.  Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

(Câu 5) Từ chỉ đặc điểm trong câu “Những tảng đá ven đường sáng hẳn lên.”là:

A.  đá.B.  đườngC.  sáng 

Câu hỏi tự luận.

Câu 6: Chính tả: Nghe – viết: Bài Nhà rông ở Tây Nguyên “ Gian đầu nhàrông….cúng tế ”) (Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 127).

Câu 7: Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu giới thiệu về tổ em.

Đề thi tiếng Việt lớp 3 - Tags: , , ,