Đề thi HK2 môn Toán 6 quận 3 năm 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút.

Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 7 bài.

Đề thi HK2 môn Toán 6 quận 3 năm 2020-2021

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,