Đề thi môn Toán vào lớp 6 THCS Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề kiểm tra, đánh giá năng lực hồ sơ dự tuyển sinh vào lớp 6 môn Toán trường THCS Lập Thạch, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 35 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi tự luận gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi môn Toán vào lớp 6 THCS Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , ,