Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 2008-2009

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội, năm học 2008-2009.

I – Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1

– Ôi! Tổ Quốc giang sơn hùng vĩ (Tố Hữu).

– Việt Nam đất nước ta ơi! (Nguyễn Đình Thi)

Các từ gạch chân trong hai câu thơ trên thuộc hiện tượng gì?

A – Từ đồng âm

B – Từ đồng nghĩa

C – Từ trái nghĩa

D – Từ nhiều nghĩa

Câu 2

Mùa hè về cùng gọi gió

Cái nắng loang dài tiếng ve

Phượng xếp hàng đeo khăn đỏ

Cùng em đi dự trại hè.

(Trương Nam Hương)

Khổ thơ trên sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật nào?

A – Nhân hoá

B – So sánh.

C – Điệp ngữ

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?

A – Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

B – Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít.

C – Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.

D – Khi mưa lộp độp, ngoài đường tiếng chân người chạy lép nhép.

Câu 4. “Mặt trời ló ra, chói lọi trên những chùm hoa bưởi lấp lánh.” Chủ ngữ của câu trên là:

A – Mặt trời ló ra

B – Mặt trời ló ra, chói lọi

C – Mặt trời

D – Mặt trời ló ra, chói lọi trên những chùm hoa bưởi

Câu 5. Dòng nào chỉ có từ láy:

A – Mong muốn, miên man, mù mịt.

B – Tí tách, tung tăng, tấp nập.

C – Miên man, mênh mông, mệt mỏi

D – Tốt tươi, mong muốn, mặt mũi.

Câu 6. Dòng nào không sử dụng cặp từ trái nghĩa?

A – Gần nhà xa ngõ.

B – Người ta là hoa đất.

C- Chân cứng đá mềm

D – Chết vinh hơn sống nhục.

II. Tự luận: (7 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Đọc hai câu thơ sau của Bác và trả lời câu hỏi bên dưới:

Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

a – Giải nghĩa các từ xuân trong hai câu thơ trên. .

b – Hai từ xuân vừa giải nghĩa thuộc hiện tượng từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa?

Bài 2. (1 điểm) Hãy sửa lại các câu dưới đây cho hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp: a – Khi những hạt mưa đầu xuân nhè nhẹ rơi trên lá non.

b – Tuy nhà gần trường nhưng bạn Oanh không bao giờ đến lớp muộn.

Bài 3. (1,5) Đọc lại đoạn thơ trong câu 2 phần trắc nghiệm:

Mùa hè về cùng gọi gió

Cái nắng loang dài tiếng ve Phượng xếp hàng đeo khăn đỏ Cùng em đi dự trại hè.

(Trương Nam Hương)

Biện pháp tu từ nghệ thuật đã xác định ở trên có tác dụng gì trong việc biểu đạt nội dung đoạn thơ?

Bài 4. (3 điểm)

Chiều dường như buông xuống, nắng bắt đầu nhạt dần.

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 – 20 dòng) tả cảnh chiều hè, phát triển tiếp ý câu văn trên.

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , ,