Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022 có đáp án

Đề thi thử môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT lần 2 tỉnh Ninh Bình, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Hình thức thi tự luận. Gồm 5 câu.

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022 có đáp án-1

Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022 có đáp án-2 Đề thi thử vào 10 môn Toán lần 2 tỉnh Ninh Bình 2021-2022 có đáp án-3 Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,