Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Hoàng Mai năm 2021-2022

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Hoàng Mai, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Hoàng Mai năm 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,