Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 2021-2022

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Trường Tộ, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút.

Ngày thi 27 tháng 4 năm 2021. Hình thức thi tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,