Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, Đống Đa 2021-2022 có đáp án

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT Phan Huy Chú, Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, Đống Đa 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa năm 2021-2022

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, Đống Đa 2021-2022 có đáp án-1

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, Đống Đa 2021-2022 có đáp án-2

Đề thi thử vào 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú, Đống Đa 2021-2022 có đáp án-3

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,