Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Thái Bình 2021-2022

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Thái Bình, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 08 tháng 6 năm 2021.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Thái Bình.

Hình thức thi Tự luận. Gồm 5 câu.

Đề thi Toán vào lớp 10 chuyên tỉnh Thái Bình 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,