Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 18 tháng 7 năm 2020.

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Môn thi Toán.

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án

Lời giải đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội năm học 2020-2021:

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-3

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2020-2021 có đáp án-4

Đề thi Toán vào 10 - Tags: