Một ngày có bao nhiêu giờ, phút, giây?

Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

Một ngày có 24 giờ, được chia thành sáng, trưa, chiều, tối và đêm như sau:

SÁNG1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
TRƯA11 giờ trưa, 12 giờ trưa
CHIỀU1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ)
TỐI7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ)
ĐÊM10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ)

1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây.

Một ngày có: 24 x 60 = 1440 phút

Một ngày có: 1440 x 60 = 86400 giây

Vậy 1 ngày có 24 giờ, 1440 phút và 86400 giây.

Cẩm nang -