Tác dụng của các bài hát, tục ngữ, ca dao trong học tập Địa Lí

Tìm hiểu tác dụng của các bài hát, tục ngữ, ca dao trong việc học tập môn Địa Lý. Đây là phương pháp dạy học cụ thể hiện đại.

Việc hình thành hứng thú học tập cho học sinh đặc biệt là hứng thú học tập môn Địa lý là yêu cầu quan trọng của mỗi giáo viên Địa lý. Khi hỏi các em nhân tố nào quan trọng chủ yếu tạo nên hứng thú  thú cho người học phụ thuộc nhiều vào người dạy hay người học, đa số các em cho rằng do người dạy.Khi các em nhận thức đúng thì các em có những mong đợi đối với giáo viên thật hợp lí để bài học được phong phú, lôi cuốn.

Có nhiều phương tiện để giáo viên sử dụng nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh như: dùng đồ trực quan, tổ chức thăm quan dã ngoại, tổ chức chương trình ngoại khoá, tổ chức trò chơi Địa lý… Tuy nhiên ngoài những cách trên còn có  một cách cũng không kém phần hữu hiệu đó là dùng các bài hát, tục ngữ, ca dao sao cho phù hợp với bài học để tạo hứng thú cho học sinh.

Sử dụng hợp lý các bài hát, tục ngữ, ca dao trong bài học Địa lý là một cách làm đa dạng hoá các phương pháp dạy học, tránh hiện tượng học sinh bị nhàm chán với cách thức tổ chức lớp học, góp phần đa dạng hoá các kênh thông tin, làm bài học trở nên gần gũi với cuộc sống, học sinh nắm bắt nhanh hơn, hiểu sâu hơn, dễ thuộc bài hơn.

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): Địa Lý và Ca dao tục ngữ file word dưới đây.

Cẩm nang - Tags: , ,