Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4

Nội dung ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020-2021 gồm các dạng toán: số học, đại lượng, hình học, bài toán có lời văn.

Dưới đây là nội dung ôn tập HK1 Toán lớp 4.

1. Số học

– Đọc, viết số tự nhiên.

– Các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số có nhiều chữ số.

– Tính giá trị biểu thức có 3 dấu phép tính, áp dụng các tính chất của các phép tính để tính bằng cách thuận tiện nhất.

2. Đại lượng

– Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và ước lượng.

3. Hình học

– Hai đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song (cách kiểm tra và cách vẽ)

– Nhận diện, đếm số lượng, đọc tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong hình.

4. Giải bài toán có lời văn

– Tìm trung bình cộng của nhiều số.

– Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

– Các bài toán có văn liên quan đến đo đại lượng, các phép tính cộng/trừ/ nhân/ chia đã học, tính diện tích các hình.

Bài tập ôn thi HK1 môn Toán 4

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:…………………………………………………………………………

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: ……………………………………………………………………

555 555 555: ……………………………………………………………………

505 550 005: ……………………………………………………………………

Câu 2: Viết số sau:

– Bốn mươi lăm triệu: …………………………………………………………..

– Hai trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm: ………………………………………

– Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

– Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

– Tám mươi hai triệu không trăm nghìn bốn trăm hai mươi: …………………..

– 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm và hai đơn vị: …………………………………..

– 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

– 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm và 2 đơn vị: ………………………………

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4-1

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4-2

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4-3

Nội dung ôn tập HK1 môn Toán lớp 4-4

Toán lớp 4 - Tags: , ,