Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 19

Đây là bài thứ 19 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 19 môn Toán lớp 4: Ki-lô-mét vuông. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 19

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 19 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 18Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 20 >>

Toán lớp 4 - Tags: ,