Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 35

Đây là bài thứ 35 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 35 môn Toán lớp 4: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. Luyện tập chung.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 35

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 35-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 35 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 34

Toán lớp 4 - Tags: ,