Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29

Đây là bài thứ 29 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 29 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó. Luyện tập chung.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 29-1

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 29 dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 28Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 30 >>

Toán lớp 4 - Tags: ,