Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12

Đây là bài thứ 12 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 12 môn Toán lớp 4: Nhân một số với một tổng. Nhân một số với một hiệu. Nhân với số có hai chữ số.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12-1 Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 12-2

* Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 12

Cùng chuyên đề:

<< Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 11Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 13 >>

Toán lớp 4 - Tags: